TE KOOP: projectgrond (app. toegestaan) / restauratieproject te Melsbroek

Beschrijving - NLDescription - FRDescription - ENG

Goed gelegen projectgrond te Melsbroek. Bestaande uit de loten: C159W en C160M. Hetzij projectgrond met vele mogelijkheden voor nieuwbouw na afbraak bestaande constructie. Hetzij restauratieproject van de bestaande constructie op lot C159W. Totale oppervlakte: 16a74ca. Bouwen van appartementen toegestaan! Niet gelegen in een verkaveling. Geen specifieke bouwvoorschriften. Meer informatie en gemeentelijke richtlijnen te bekomen via e-mail: info@immopoot.be Brussel – Leuven – Antwerpen uitstekend bereikbaar. Geen EPC vereist wegens geen enkele bron van verwarming aanwezig in bestaande woning. Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.

Meer informatie: 02/725 30 35 of info@immopoot.be

  • Geen EPC vereist wegens geen enkele bron van verwarming aanwezig in bestaande woning
  • Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied

Financiële gegevens

  • Vraagprijs  € 475 000

Terrain pour projet immobilier (app. autorisés) / projet de restauration

Terrain à bâtir bien situé à Melsbroek. Comprenant les lots : C159W et C160M. Soit terrain pour réaliser un projet immobilier avec plein de possibilités après démolition de la construction existante. Soit projet de restauration de la construction existante laquelle se trouve sur lot C160M. Surface totale : 16a74ca. La construction des appartements est autorisée ! Ne pas situé dans un lotissement. Pas de prescriptions urbanistiques spécifiques. Plus d’informations et les directives communales sur demande : info@immopoot.be Excellente connexion vers Bruxelles – Louvain – Anvers.

  •  CPE pas obligatoire à cause de aucune système de chauffage dans la construction existante
  • Situé dans une zone non inondable

Informations financières

  • Prix demandé: 475 000 EUR

Building plot for a project (apartments allowed) / building restauration

Well situated building plot in Melsbroek. Consists of following two parcels: C159W and C160M. Whether building plot for realizing a building project with lots of possibilities after demolition of the existing construction. Or could also be an entire restauration of the existing construction which is situated on plot C160M. Total surface: 16a74ca. Construction of apartments allowed! Not situated in an allotment. No specific building regulations. More information and municipal directives on demand: info@immopoot.be Excellent connection to Brussels – Leuven – Antwerp.

More information: 02/725 30 35 or info@immopoot.be

  • EPC not required since the existing construction has no heating source.
  • Situated in a non flood area

Financial information

  • Asking price: 475 000 EUR

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?


Contacteer ons Bel 02/725 30 35