**VERKOCHT** : perceel grond 31a07ca voor halfopen bebouwing te 3090 OVERIJSE

VerkochtGrondBreerijke 83, 3090 OVERIJSE

**VERKOCHT** : perceel grond 31a07ca voor halfopen bebouwing te 3090 OVERIJSE

Breerijke 83, 3090 OVERIJSE

  Basis

  • Gemeente: 3090 Overijse
  • Categorie:
  • Type:
  • Kavelgrootte, m²: 3107

  Beschrijving

  • Beschrijving:

   Beschrijving - NLDescription - FRDescription - ENG

   Adres : Breerijke 83, 3090 OVERIJSE

   • Perceel grond van in totaal 31a07ca.

   Bestaande uit 3 percelen :

   OVERIJSE AFD 6 sectie L

   • 747R2 = LOT 1 (6a49ca : “bouwgrond”).  LOT 1 is bestemd voor geschikt voor het realiseren van een eengezinswoning in halfopen verband.
   • 747S2 = LOT 2 (15a05ca “bouwland”)
   • 747P2 (9a53ca “serre”). Ligging : HOEKSTR 1 +

   Perceelsgrenzen : zie foto’s met verlavelingsplan.

   • Gelegen in een goedgekeurde verkaveling.
   • Gelijkvloers : max. 12m breed en 14m94 diep
   • Verdieping : max. 12m breed en 9 m diep
   • Geen minimale bouwdiepte
   • Nokhoogte : max. 7m34
   • Volledige verkavelingsvoorschriften op aanvraag : info@immopoot.be
   • Mooi en rustig gelegen in een groene omgeving te Maleizen. Doch vlakbij diverse faciliteiten, scholen, winkels, oprit autosnelweg. Hoeilaart en Waals Gewest zijn eveneens vlot te bereiken.
   • Ideaal voor het houden van paarden of andere dieren.
   • Er is nog geen bouwvergunning beschikbaar, enkel de verkavelingsvergunning.
   • Gelegen in serregebieden, volgens het Gewestplan
   • Oriëntatie tuin : west
   • Niet gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied
   • Geen contractueel document.

   Het perceel is vrij te bezoeken. Meer info en afspraak op kantoor : 02/725 30 35 of info@immopoot.be

   Financiële gegevens

   • Vraagprijs voor de 3 percelen samen : 255 000 EUR
   • Niet-geïndexeerd K.I. : 4 EUR+ 6 EUR + 131 EUR

   Bel of mail ons voor een bezoek: 02 725 30 35 of info@immopoot.be

   Ik wens meer informatie

   Adresse : Breerijke 83, 3090 OVERIJSE

   • Terrain d’une superficie totale de 31a07ca
   • Composé de 3 parcelles :

   OVERIJSE AFD 6 section L

   • 747R2 = LOT 1 (6a49ca : “terrain à bâtir”).  Le LOT 1 est destiné à convenir à la construction d’une maison unifamiliale en mitoyenneté.
   • 747S2 = LOT 2 (15a05ca “bouwland”)
   • 747P2 (9a53ca “jardin d’hiver”). Situation : HOEKSTR 1 +

   Limites de parcelles : voir photo avec plan de lotissement

   • Situé dans un lotissement non expiré
   • Rez-de-chaussée : max. 12 m de large et 14 m94 de profondeur
   • Etage supérieur : max. 12m de large et 9m de profondeur
   • Pas de profondeur minimale de construction
   • Hauteur de faîtage : max. 7m34
   • Règlement de lotissement complet sur demande : info@immopoot.be
   • Belle situation au calme dans une zone verte à Maleizen. Proche de toutes les commodités, écoles, commerces, accès à l’autoroute. Hoeilaart et la Région wallonne sont également facilement accessibles.
   • Idéal pour l’élevage de chevaux ou d’autres animaux.
   • Il n’y a pas encore de permis de construire, seulement le permis de lotir.
   • Situé en zone de serre, selon le plan régional.
   • Orientation du jardin : ouest
   • Pas situé en zone potentiellement inondable
   • Orientation du jardin : ouest
   • Pas situé en zone inondable
   • Document non-contractuel

   Le terrain peut être librement visité. Plus d’infos et rendez-vous à l’agence : 02/725 30 35 ou info@immopoot.be

   Informations financières

   • Prix demandé pour les 3 parcelles : 255 000 EUR
   • Revenu cadastral non-indexé :  4 EUR+ 6 EUR + 131 EUR

   Contactez-nous pour une visite : 02 725 30 35 ou info@immopoot.be
   Je souhaite plus d'informations

   Address : Breerijke 83, 3090 OVERIJSE

   • Plot of land, in total 31a07ca.
   • Consisting of 3 plots :

   OVERIJSE AFD 6 section L

   • 747R2 = LOT 1 (6a49ca : “building land”/”bouwgrond”).  LOT 1 is intended for suitable for the construction of a single-family house in semi-detached.
   • 747S2 = LOT 2 (15a05ca “bouwland”)
   • 747P2 (9a53ca “conservatory”). Location : HOEKSTR 1 +

   Parcel limits : see picture with alotment plan

   • Situated in an approved allotment.
   • Ground floor : max. 12m wide and 14m94 deep
   • Upper floor : max. 12m wide and 9m deep
   • No minimum construction depth
   • Ridge height : max. 7m34
   • Full subdivision regulations on request : info@immopoot.be
   • Beautiful and quiet location in a green area in Maleizen. Yet close to various facilities, schools, shops, motorway access. Hoeilaart and Walloon Region are also easily accessible.
   • Ideal for keeping horses or other animals.
   • No building permit is available yet, only the allotment permit.
   • Located in greenhouse areas, according to the regional plan
   • Orientation of the garden : west
   • Not situated in a flood area
   • No contractual document.

   The plot is open to visit. More info and appointment at the agency: 02/725 30 35 or info@immopoot.be

   Financial information

   • Asking price for all 3 plots : 255 000 EUR
   • Non-indexed cadastral income : 4 EUR+ 6 EUR + 131 EUR

   Call or mail us for a visit: 02 725 30 35 or info@immopoot.be
   I want more information

  Plaats

  Vraag een makelaar over deze woning

  Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid

  Heeft u vragen of wenst u meer informatie?


  Contacteer ons Bel 02/725 30 35

  Comments are closed.

  Reset password

  Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

  Aan de slag met uw account

  om je favoriete huizen en meer op te slaan

  Aanmelden met e-mail

  Aan de slag met uw account

  om je favoriete huizen en meer op te slaan

  Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid