**VERKOCHT** : perceel grond 6a41ca voor halfopen bebouwing te 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Verkocht**VERKOCHT** : perceel grond 6a41ca voor halfopen bebouwing te 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

**VERKOCHT** : perceel grond 6a41ca voor halfopen bebouwing te 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

  Basis

  Beschrijving

  • Beschrijving:

   Beschrijving - NLDescription - FRDescription - ENG

   Adres : Eversestraat "146", 1932 Sint-Stevens-Woluwe

   • Prachtig perceel grond geschikt voor een halfopen bebouwing.
   • De toekomstige woning dient tegen huisnummer 148 te worden aangebouwd.
   • Het gaat om de kadastrale perceelsnummers : AFD 5 sectie B nr. 0313F (3a30ca) & nr. 0095Z (3a11ca) &  = 6a41ca.
   • Niet gelegen in een verkaveling. Algemene bouwvoorschriften zijn van toepassing. De gemeentelijke verordeningen Kernversterking en Parkeerverordening Zaventem zijn van toepassing.
   • Perceel 0313F is gelegen in woongebied.Perceel 0095Z is voornamelijk gelegen in recreatiegebied dus niet bebouwbaar.
   • Oriëntatie zuid-oost. Meergezinswoningen niet mogelijk.
   • De beide percelen zullen vrij van bezetting en vrij van beplanting (behalve de appelbomen) zijn vanaf  01/11/2023.
   • Er is heden geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.
   • Waterbeleid : perceelscore A en D.
   • Ideaal gelegen in een autoluwe straat, doch vlakbij alle faciliteiten, diverse (Europese en Internationale) scholen, openbaar vervoer, UCL St. Lucas, sportcentra, Woluwe Shopping center enz.
   • Perfecte verbinding naar Brussel & Leuven, Evere/NAVO op amper 5 minuten, nabijgelegen commerciële centra van Zaventem, Evere, Sint-Lambrechts-Woluwe zijn eveneens vlot bereikbaar.
   • Te bezoeken op afspraak : 02 725 30 35 – info@immopoot.be

   Technische gegevens

   Deze advertentie is een non-contractueel document.

   Financiële gegevens

   • Vraagprijs : 329 000 EUR
   • Niet-geïndexeerd K.I. : 2 EUR + 3 EUR

   Bel of mail ons voor een bezoek: 02 725 30 35 of info@immopoot.be

   Adresse : Eversestraat "146", 1932 Sint-Stevens-Woluwe

   • Magnifique terrain pour une maison 3 façades
   • La future maison devrait être construite contre la maison numéro 148.
   • Il s’agit des numéros de parcelles cadastrales : ZAVENTEM DIV 5 section B n° 0313F (3a30ca) & n° 0095Z (3a11ca) & = 6a41ca.
   • Ne pas situé dans un lotissement. Les prescriptions générales de construction sont d’application. Les arrêtés municipaux Kernversterking et Parking Zaventem sont d’application.
   • La parcelle 0313F est située dans une zone d’habitationLa parcelle 0095Z est principalement située dans la zone de loisirs et n’est donc pas constructible.
   • Orientation sud-est. Il n’est pas possible de construire des appartements/multifamiliales.
   • Les deux parcelles seront libres de toute occupation et de toute plantation (à l’exception des pommiers) à partir du 01/11/2023.
   • Aucun permis d’urbanisme n’a été délivré à ce jour.
   • Scores inondation des parcelles : A et D.
   • Idéalement situé dans une rue très calme, mais à proximité de toutes les facilités, de diverses écoles (européennes et internationales), des transports en commun, de l’UCL St. Luc, des centres sportifs, Woluwe Shopping etc.Parfaite connexion avec Bruxelles et Louvain, Evere/OTAN à 5 minutes à peine, les centres commerciaux de Zaventem, Evere, Woluwe St. Lambert etc. sont également facilement accessibles.
   • Visite sur rendez-vous : 02 725 30 35  – info@immopoot.be
   • Document non-contractuel.

   Informations techniques 

   • Les superficies indiquées sont non contractuelles
   • Cette publicité n’est pas un document contractuel

   Informations financières

   • Prix demandé: 329 000 EUR
   • Revenu cadastral non-indexé : 2 EUR et 3 EUR

   Address :  Eversestraat "146", 1932 Sint-Stevens-Woluwe

   • Beautiful plot of land suitable for a semi-detached house.
   • The future house should be built against house number 148.
   • It concerns the cadastral plot numbers : ZAVENTEM DIV 5 section B n° 0313F (3a30ca) & n° 0095Z (3a11ca) & = 6a41ca.
   • Not located in an alotment. General building regulations will be applicable. Municipal ordinances Kernversterking and Parking Ordinance Zaventem will be applicable.
   • Plot 0313F is located in residential area.Plot 0095Z is mainly located in recreational area so not constructable.
   • Orientation south-east. Apartments/multi-family housing not possible.
   • Both plots will be free of occupation and free of planting (except apple trees) from 01/11/2023.
   • No permission has been delivered today.
   • Flood info : Plot score A and D.
   • Ideally located in a very calm street, yet close to all facilities, various (European and International) schools, public transport, UCL St. Lucas, sports centres, Woluwe Shopping centre etc.
   • Perfect connection to Brussels & Leuven, Evere/NATO at barely 5 minutes, nearby commercial centers of Zaventem, Evere, Woluwe St. Lambert etc. are also easily accessible.
   • To be visited by appointment : 02 725 30 35 – info@immopoot.be
   • Non-contractual document.

   Technical information

   This advert is not a contractual document.

   Financial information

   • Asking price: 329 000 EUR
   • Non-indexed cadastral income :  2 EUR + 3 EUR

  Vraag een makelaar over deze woning

  Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid

  Heeft u vragen of wenst u meer informatie?


  Contacteer ons Bel 02/725 30 35

  Comments are closed.

  Reset password

  Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

  Aan de slag met uw account

  om je favoriete huizen en meer op te slaan

  Aanmelden met e-mail

  Aan de slag met uw account

  om je favoriete huizen en meer op te slaan

  Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid