**VERKOCHT** : opbrengsteigendom met 4 ERKENDE WOONGELEGENHEDEN te 1000 BRUSSSEL (Schuman)

Verkocht**VERKOCHT** : opbrengsteigendom met 4 ERKENDE WOONGELEGENHEDEN te 1000 BRUSSSEL (Schuman)

**VERKOCHT** : opbrengsteigendom met 4 ERKENDE WOONGELEGENHEDEN te 1000 BRUSSSEL (Schuman)

  Basis

  Beschrijving

  • Beschrijving:

   Beschrijving - NLDescription - FRDescription - ENG

   Opbrengsteigendom bestaande uit 4 units, 100% verhuurd.

   Adres : Rue de la Pacification 63, 1000 Bruxelles  

   • Opbrengsteigendom bestaande uit 4 units, 100% verhuurd.
   • Buurt Schuman – Square Marie Louise/Ambiorix, vlakbij Europese instellingen en allerlei faciliteiten. 4 huurovereenkomsten van één jaar (niet geregistreerd), verlengbaar dus kunnen gemakkelijk worden opgezegd.
   • Gelijkvloers: appartement met 2 slaapkamers, kelderverdieping en koer. Heden verhuurd aan 800 EUR/maand. Recente keuken.
   • 1e verdieping : appartement met 1 slaapkamer. Heden verhuurd aan 720 EUR/maand.
   • 2e verdieping : appartement met 1 slaapkamer. Heden verhuurd aan 650 EUR/maand.
   • 3e verdieping : appartement met mezzanine (2 slaapkamers) Heden verhuurd aan 550 EUR/maand.

   Wees er snel bij en maak uw afspraak via info@immopoot.be of 02/725 30 35 

   Technische gegevens

   • Achtergevel 10 cm isolatie + crepi
   • Dubbele beglazing PVC
   • Plat dak van gelijkvloers roofing en 10cm isolatie +/- 10j
   • 4 individuele verwarmingsketels op aardgas
   • 4 elektriciteitsmeters, 4 gasmeters, 1 watermeter met 4 tussentellers
   • Leidingen riolering vervangen +/- 15j
   • Waterleidingen en gasleidingen vervangen
   • De stedenbouwkundige inlichtingen zijn in aanvraag
   • Perceel : 1a10ca
   • EPC :  133 kWh/m² 20221209-test
   • Elektriciteit conform, behalve laatste verdieping
   • Niet gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied
   • Deze advertentie is een non-contractueel document. Geïndiceerde oppervlaktes zijn niet-contractueel.

   Financiële gegevens

   • Vraagprijs : 670 000 EUR
   • Niet-geïndexeerd K.I. :  1536 EUR

   Bel of mail ons voor een bezoek: 02 725 30 35 of info@immopoot.be

   Maison de rapport composée de 4 unités, louée à 100%.

   Adresse : Rue de la Pacification 63, 1000 Bruxelles 

   • Maison de rapport composée de 4 unités, louée à 100%.
   • Quartier Schuman – Square Marie Louise/Ambiorix, à proximité des institutions européennes et de toutes sortes de facilités. 4 baux d’un an (non enregistrés), renouvelables donc pouvant être facilement résiliés.
   • Rez-de-chaussée : appartement de 2 chambres à coucher, sous-sol et cour. Actuellement loué à 800 EUR/mois. Une cuisine récente.
   • 1er étage : appartement avec 1 chambre. Actuellement loué à 720 EUR/mois.
   • 2ème étage : appartement avec 1 chambre. Actuellement loué à 650 EUR/mois.
   • 3ème étage : appartement avec mezzanine (2 chambres) Actuellement loué à 550 EUR/mois.

   Soyez rapide et organisez votre rendez-vous via info@immopoot.be ou 02/725 30 35

   Informations techniques 

   • Façade arrière 10cm d'isolation + crépi
   • Double vitrage PVC
   • Toit plat du rez-de-chaussée couverture et 10cm d'isolation +/- 10y
   • 4 chaudières individuelles au gaz naturel
   • 4 compteurs d'électricité, 4 compteurs de gaz, 1 compteur d'eau avec 4 compteurs intermédiaires
   • Remplacement des canalisations d'égout +/- 15y
   • Remplacement des canalisations d'eau et de gaz sont faits
   • Les renseignements urbanistiques sont en demande
   • Terrain : 1a10ca
   • PEB  : 133 kWh/m² 20221209-test
   • Electricité aux normes, sauf du dernier étage
   • Ne pas situé dans une zone potentiellement inondable
   • Les superficies indiquées sont non contractuelles
   • Cette publicité n’est pas un document contractuel

   Informations financières

   • Prix demandé: 670 000 EUR
   • Revenu cadastral non-indexé : 1536 EUR

   Revenue property consisting of 4 units, 100% rented.

   Address : Rue de la Pacification 63, 1000 Brussels 

   • Revenue property consisting of 4 units, 100% rented.
   • Neighbourhood Schuman – Square Marie Louise/Ambiorix, close to European institutions and all kinds of facilities. 4 one-year leases (not registered), renewable so can be easily terminated.
   • Ground floor: 2-bedroom flat, basement and courtyard. Currently rented at EUR 800/month. Recent kitchen.
   • 1st floor: flat with 1 bedroom. Currently rented at 720 EUR/month.
   • 2nd floor: flat with 1 bedroom. Currently rented at 650 EUR/month.
   • 3rd floor: flat with mezzanine (2 bedrooms) Currently rented at 550 EUR/month.

   Don’t wait for too long and make your appointment via info@immopoot.be or 02/725 30 35

   Technical information

   • Back facade 10cm insulation + crepi
   • Double glazing PVC
   • Flat roof of ground floor roofing and 10cm insulation +/- 10y
   • 4 individual boilers on natural gas
   • 4 electricity meters, 4 gas meters, 1 water meter with 4 intermediate meters
   • Sewage pipes replaced +/- 15y
   • Water and gas pipes replaced
   • Plot : 1a10ca
   • EPC :  133 kWh/m² 20221209-test
   • Electricity compliant except for the highest floor
   • Not situated in a possible flood area
   • Dimensions are non-contractual - this advert is not a contractual document.

   Financial information

   • Asking price: 670 000 EUR
   • Non-indexed cadastral income : 1536 EUR

  Vraag een makelaar over deze woning

  Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid

  Heeft u vragen of wenst u meer informatie?


  Contacteer ons Bel 02/725 30 35

  Comments are closed.

  Reset password

  Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

  Aan de slag met uw account

  om je favoriete huizen en meer op te slaan

  Aanmelden met e-mail

  Aan de slag met uw account

  om je favoriete huizen en meer op te slaan

  Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid