TE KOOP : geheel van 13 gesloten garageboxen te 1930 ZAVENTEM

Beschrijving - NLDescription - FRDescription - ENG

Adres : Stationsstraat 86+, 1930 ZAVENTEM

Gekadastreerd : AFD 1 sectie D nr. 0363Y13 P0000. Oppervlakte perceel 4a17ca volgens kadastraal uittreksel.

 • ** Wordt in zijn geheel verkocht **
 • 12 garageboxen voor 1 wagen en 1 dubbele garagebox voor 2 wagens naast elkaar. Manuele kantelpoorten.
 •  Ideaal gelegen in het commerciële centrum van Zaventem.
 • De te koop aangeboden boxen zijn als volgt genummerd : 30 – 31- 32 – 33-  34 – 35 –  36 -37- 38 – 39-  40 (dubbele box) – 41  – 43.
 • Gekadastreerd : AFD 1 sectie D nr. 0363Y13 P0000. Oppervlakte perceel 4a17ca volgens kadastraal uittreksel.
 • Inrit via Stationsstraat 86 + 1930 ZAVENTEM. Gelegen in een mede-eigendom zonder lasten, zonder syndicus. Er is een erfdienstbaarheid van doorgang gevestigd.
 • Niet geïndexeerd kadastraal inkomen : 1160 EUR.
 • Momenteel zijn bijna alle boxen zijn verhuurd tussen de 75 en 150 EUR : 1375 EUR / maand inkomsten momenteel. Potentieel voor +/- 100 EUR/maand per box.
 • Super investering met een mooi rendement – geen lasten noch onderhoud.

Wees er snel bij en maak uw afspraak via info@immopoot.be of 02/725 30 35 

Technische gegevens

 • Perceel : 4a17ca
 • Bouwjaar : 1962
 • Niet gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied
 • Deze advertentie is een non-contractueel document. Geïndiceerde oppervlaktes zijn niet-contractueel.

Financiële gegevens

 • Vraagprijs : 375 000 EUR
 • Niet-geïndexeerd K.I. : 1160 EUR

Bel of mail ons voor een bezoek: 02 725 30 35 of info@immopoot.be

Adresse : Stationsstraat 86+, 1930 ZAVENTEM

Cadastré : DIV 1 section D nr. 0363Y13 P0000. 4a17ca

 • ** Vendu en entier ** 12 box de garage pour 1 voiture et 1 box de garage double pour 2 voitures côte à côte. Portes basculantes manuelles. Idéalement situé dans le centre de Zaventem.
 • Les box proposés à la vente sont numérotés comme suit : 30 – 31- 32 – 33- 34 – 35 – 36 -37- 38 – 39- 40 (double box) – 41 – 43.
 • Cadastré : AFD 1 section D n° 0363Y13 P0000. Surface de la parcelle 4a17ca selon l’extrait cadastral.
 • Entrée par Stationsstraat 86 + 1930 ZAVENTEM. Situé dans une copropriété sans charges, sans syndic. Il y a une servitude de passage établie.
 • Revenu cadastral non indexé : 1160 EUR.
 • Actuellement plusieurs boxes sont loués entre 75 et 150 EUR : 1375 EUR/mois de revenu actuellement. Potentiel de +/- 100 EUR/mois par box.
 • Super investissement avec un beau rendement – pas de charges ni d’entretien.

Soyez rapide et organisez votre rendez-vous via info@immopoot.be ou 02/725 30 35

Informations techniques 

 • Terrain : 4a17ca.
 • Année de construction : 1962
 • Ne pas situé dans une zone potentiellement inondable
 • Cette publicité n’est pas un document contractuel

Informations financières

 • Prix demandé: 375 000 EUR
 • Revenu cadastral non-indexé : 1160 EUR

Address : Stationsstraat 86+, 1930 ZAVENTEM

 • Cadastral : DIV 1 section D nr. 0363Y13 P0000.  4a17ca
 • ** Sold as a whole ** 12 garage boxes for 1 car and 1 double garage box for 2 cars side by side. Manual tilting gates. Perfectly situated in the commercial center of Zaventem
 • The boxes offered for sale are numbered as follows : 30 – 31- 32 – 33- 34 – 35 – 36 -37- 38 – 39- 40 (double box) – 41 – 43.
 • Cadastrated : AFD 1 section D no 0363Y13 P0000. Area of plot 4a17ca according to cadastral extract.
 • Entrance via Stationsstraat 86 + 1930 ZAVENTEM. Located in a co-ownership without charges, without syndicator. There is an easement of passage established.
 • Non-indexed cadastral income : EUR 1160.
 • Currently almost all boxes are rented between 75 and 150 EUR : 1375 EUR/month income currently. Potential for +/- EUR 100/month per box.
 • Great investment with a nice return – no charges nor maintenance.

Don’t wait for too long and make your appointment via info@immopoot.be or 02/725 30 35

Technical information

 • Year of construction : 1962
 • Plot : 4a17ca
 • Not situated in a possible flood area
 • Dimensions are non-contractual – this advert is not a contractual document.

Financial information

 • Asking price: 375 000 EUR
 • Non-indexed cadastral income :  1160  EUR

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?


Contacteer ons Bel 02/725 30 35