**ONDER COMPROMIS** : perceel grond 31a07ca voor halfopen bebouwing te 3090 OVERIJSE

Beschrijving - NLDescription - FRDescription - ENG

Adres : Breerijke 83, 3090 OVERIJSE

 • Perceel grond van in totaal 31a07ca.

Bestaande uit 3 percelen :

OVERIJSE AFD 6 sectie L

 • 747R2 = LOT 1 (6a49ca : “bouwgrond”).  LOT 1 is bestemd voor geschikt voor het realiseren van een eengezinswoning in halfopen verband.
 • 747S2 = LOT 2 (15a05ca “bouwland”)
 • 747P2 (9a53ca “serre”). Ligging : HOEKSTR 1 +

Perceelsgrenzen : zie foto’s met verlavelingsplan.

 • Gelegen in een goedgekeurde verkaveling.
 • Gelijkvloers : max. 12m breed en 14m94 diep
 • Verdieping : max. 12m breed en 9 m diep
 • Geen minimale bouwdiepte
 • Nokhoogte : max. 7m34
 • Volledige verkavelingsvoorschriften op aanvraag : info@immopoot.be
 • Mooi en rustig gelegen in een groene omgeving te Maleizen. Doch vlakbij diverse faciliteiten, scholen, winkels, oprit autosnelweg. Hoeilaart en Waals Gewest zijn eveneens vlot te bereiken.
 • Ideaal voor het houden van paarden of andere dieren.
 • Er is nog geen bouwvergunning beschikbaar, enkel de verkavelingsvergunning.
 • Gelegen in serregebieden, volgens het Gewestplan
 • Oriëntatie tuin : west
 • Niet gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied
 • Geen contractueel document.

Het perceel is vrij te bezoeken. Meer info en afspraak op kantoor : 02/725 30 35 of info@immopoot.be

Financiële gegevens

 • Vraagprijs voor de 3 percelen samen : 255 000 EUR
 • Niet-geïndexeerd K.I. : 4 EUR+ 6 EUR + 131 EUR

Bel of mail ons voor een bezoek: 02 725 30 35 of info@immopoot.be

Ik wens meer informatie

Adresse : Breerijke 83, 3090 OVERIJSE

 • Terrain d’une superficie totale de 31a07ca
 • Composé de 3 parcelles :

OVERIJSE AFD 6 section L

 • 747R2 = LOT 1 (6a49ca : “terrain à bâtir”).  Le LOT 1 est destiné à convenir à la construction d’une maison unifamiliale en mitoyenneté.
 • 747S2 = LOT 2 (15a05ca “bouwland”)
 • 747P2 (9a53ca “jardin d’hiver”). Situation : HOEKSTR 1 +

Limites de parcelles : voir photo avec plan de lotissement

 • Situé dans un lotissement non expiré
 • Rez-de-chaussée : max. 12 m de large et 14 m94 de profondeur
 • Etage supérieur : max. 12m de large et 9m de profondeur
 • Pas de profondeur minimale de construction
 • Hauteur de faîtage : max. 7m34
 • Règlement de lotissement complet sur demande : info@immopoot.be
 • Belle situation au calme dans une zone verte à Maleizen. Proche de toutes les commodités, écoles, commerces, accès à l’autoroute. Hoeilaart et la Région wallonne sont également facilement accessibles.
 • Idéal pour l’élevage de chevaux ou d’autres animaux.
 • Il n’y a pas encore de permis de construire, seulement le permis de lotir.
 • Situé en zone de serre, selon le plan régional.
 • Orientation du jardin : ouest
 • Pas situé en zone potentiellement inondable
 • Orientation du jardin : ouest
 • Pas situé en zone inondable
 • Document non-contractuel

Le terrain peut être librement visité. Plus d’infos et rendez-vous à l’agence : 02/725 30 35 ou info@immopoot.be

Informations financières

 • Prix demandé pour les 3 parcelles : 255 000 EUR
 • Revenu cadastral non-indexé :  4 EUR+ 6 EUR + 131 EUR

Contactez-nous pour une visite : 02 725 30 35 ou info@immopoot.be
Je souhaite plus d’informations

Address : Breerijke 83, 3090 OVERIJSE

 • Plot of land, in total 31a07ca.
 • Consisting of 3 plots :

OVERIJSE AFD 6 section L

 • 747R2 = LOT 1 (6a49ca : “building land”/”bouwgrond”).  LOT 1 is intended for suitable for the construction of a single-family house in semi-detached.
 • 747S2 = LOT 2 (15a05ca “bouwland”)
 • 747P2 (9a53ca “conservatory”). Location : HOEKSTR 1 +

Parcel limits : see picture with alotment plan

 • Situated in an approved allotment.
 • Ground floor : max. 12m wide and 14m94 deep
 • Upper floor : max. 12m wide and 9m deep
 • No minimum construction depth
 • Ridge height : max. 7m34
 • Full subdivision regulations on request : info@immopoot.be
 • Beautiful and quiet location in a green area in Maleizen. Yet close to various facilities, schools, shops, motorway access. Hoeilaart and Walloon Region are also easily accessible.
 • Ideal for keeping horses or other animals.
 • No building permit is available yet, only the allotment permit.
 • Located in greenhouse areas, according to the regional plan
 • Orientation of the garden : west
 • Not situated in a flood area
 • No contractual document.

The plot is open to visit. More info and appointment at the agency: 02/725 30 35 or info@immopoot.be

Financial information

 • Asking price for all 3 plots : 255 000 EUR
 • Non-indexed cadastral income : 4 EUR+ 6 EUR + 131 EUR

Call or mail us for a visit: 02 725 30 35 or info@immopoot.be
I want more information


Heeft u vragen of wenst u meer informatie?


Contacteer ons Bel 02/725 30 35

Reset password

Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Aan de slag met uw account

om je favoriete huizen en meer op te slaan

Aanmelden met e-mail

Aan de slag met uw account

om je favoriete huizen en meer op te slaan

Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid